elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 04.10.2023
Jesteś tutaj:

Sprawozdania

Wypełniając obowiązek zawarty w § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwojui Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2021 rok opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki obsługującej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie w zakładce „Inne” – Sprawozdania finansowe.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Barcicach
Odpowiadający za treść: Elżbieta Polakiewicz
Wprowadził informację: Elżbieta Polakiewicz
Edytował informację: Elżbieta Polakiewicz
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.06.2022
Data udostępnienia informacji: 13.06.2022
Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2022
Liczba wyświetleń: 147
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.06.2022
17:24:33
edycja
Elżbieta Polakiewicz
Sprawozdania
13.06.2022
17:23:23
dodanie
Elżbieta Polakiewicz
Sprawozdania